YON TI ISTWA SOU ANVIWONMAN

-Jodi-a mwen pra-l rakonte nou  istwa yon ti Nyaj. Ti Nyaj sa-a te fèt sou lanmè.Yon jou, li t’ap pwomennen li wè yon bagay tou nwa byen lyen. Li anvi al wè sa li ye.Kè li kontan anpil.Li t’ap avanse vit… Men lè li pwoche sa li wè fè kè li tris anpil.Li wè yon tè sèch.Li wè moun k’ap swe travay tè-a. Y’ap eseye plante, men tout jefò yo p’at sèvi anyen. Se lave men, siye-l atè. Solèy t’ap boule tout bagay moun yo kòmanse dekouraje. Kèk nan yo chita, men nan machwè, yo di :se lafen defen, lamizè la pou toutan.

Youn nan moun yo gade anlè, li wè yon ti Nyaj k’ap pase. Li di :”O Bondye, si Ti Nyaj sa-a te ka bannou yon ti dlo. Tout timoun yo pran rele lapli, vini vini m’ap ba ou bonbon Ti Nyaj la reponn : zanmi m yo mwen ta kontan bannou ti gout dlo, men annou jwenn kèk pye bwa pou-m ka pete pòch dlo-a.

Moun yo gade anwo yo gade anba yo pa wè yon sèl pyebwa. pye mango yo kite rete mwa pase-a, yo koupe yo pou yo fè chabon. Tout moun ap plenyen ‘’.Mezanmi, gade yon chans nou pèdi non ! 

Van an kontinye pouse Ti Nyaj la pi devan.Lè li rive dèyè mòn nan, li wè kèk pye bwa. Li pwoche bè yo,li pike desann, li desann jouk li kontre ak tèt pye bwa yo. Atò moun yo tande yon sèl gwo kout loray ki fèt nan syèl la. Pòch la pete epi Ti Nyaj la kòmanse  voye dlo tou patou.

Timoun sòti pou benyen nan lapli. Granmoun mete veso deyò pou ranmase dlo. Pyebwa yo souke kò yo anba douch sa-a. Tè-a menm bwè dlo anpil, zannimo kontan, Kretyen vivan kontan pyebwa yo te Ozanj. Tè-a menm se fèt nèt li fè.

Ti Nyaj la wè bèl fèt sa-a, li te kontan anpil. Li di :Zanmi m yo m’ale, ma tounen yon lòt jou ankò men sèl bagay, pyebwa yo ki rete-a penga nou touche yo non, penga nou koupe yo ! Se yo menm wi ki lavi nou ! Si se pa yo menm se wè na wè Nyaj ap pase yo p’ap janm ka rete, lapli p’ap janm tonbe.
 

Translation Note: The Haitian creole version of this content is being displayed because the Français translation is unavailable.