Ann kole tѐt nou ansanm pou n lite kont Ewozyon

Tѐ nou yo fin ale nan lanmѐ
Ann kole tѐt nou ansanm pou n lite kont Ewozyon
 
Ewozyon se konsekans debwazman bay.Nan lane 1980 prѐske tout Ayiti te kouvri ak kanpѐch ô divѐs lòt kalite bwa. Nou te konn voye vann bwa kanpèch nan lòt Peyi. Nan lane 1940 forè nouy yo te okipe 20% tè D’Ayiti, ant lane 1950 e 1966 tèlman nou koupe bwa pou n fè lacho,, chabon, ak pou nou fè konstriksyon Ewozyon kòmanse pran tè nou yo pote nan lanmè, sa lakòz tout Peyizan yo pati al fòme Bidon Vil nan gran Vil nou yo.
 
An Ayiti 72% population an viv de agrikilti e poutan debwazman transfòme tè nou yo an dezè, lapli pa tonbe fasil e manke ase de men pou fè kiltive tè nou yo, sa lakòz grangou taye banda gran jounen, gaz fin plen nou e dives malady fin depafini ak nou akoz se manje ki chaje ak pwodwi chimik ki soti nan lòt Peyi nou manje, frè m ak sè m yo ann pwoteje tè nou yo e ann mete nou o travay pou n ka konsome bon jan manje Peyi nou pwodwi e ki chaje ak vitamin.
 
Jodia Ayiti gen 2% fore
 
Pou anpeche ti kras tè arab nou yo kontinye ale nan lanmè, plizyè mwayen ka posib men fòk nou tout mete men. Nan:
 
1- Rebwaze basen vèsan nou yo, paske rasin pyebwa ka kenbe dlo lapli.
 
2- Etabli band annède, pou anpeche dlo lapli a pati agran vitès e pou kenbe kouch arab yo pandan dlo a ap kouri.
 
3- Konstriksyon an teras nan mòn yo.
 
4- Etabli kanal kontou pou resevwa dlo sovaj lave tè nou yo.
Mezanmi devlopman se zafè pa nou tout li ye, e delivrans Ayiti posib men fòk nou tout mete men e fòk nou sispann koupe pyebwa san nou pa plante plizyè lòt.
 
 
Pou Peyi nou an ka tounen Ayiti Cheri jan l te ye déjà.
 
TRAGELUS Wilson & LAGUERRE Leny (AJGR 2008-2009)
Translation Note: The Haitian creole version of this content is being displayed because the Français translation is unavailable.