Spot radio diffusé en Haïti par TDJ Gonaïves

5 jwen se jounen intenasyonal pou lanvironman

Planet tè-a beswen nou tout pou lite kont pwoblem changeman klimatik yo !
Paske planet a se sel kote la nati rezerve nou pou kap viv yon’n ak lot san konplikasyon
Protege anvironman se dewa tout sitoyen e tout sitoyen gen dwa pou li kap viv nan yon environman sen.
Tout moun nan fason pal ka kontibye nan proteksoyn anvironeman :
Pa ilitize matyè plastik kap sevi’w pou yon ti kras tan e ki pral fè fatra nan kominote’w la.
Fè seleksoyn avek fatra ki soti nan kwizin ou. pou fè konpos ak feuy, frui, rest manje, e lot matye vejetal la.
Separe plastik e resicle yo, yon fason pou evite brile yo nan fatra paske lafimen fatra se pwazon
Aparey ki konsome anpil gaz ak kouran tankou machin yo ak fè a repase yo, itilize yo ak anpil moderasyon.

Pajan’m rate okazyon pou’w plante yon pye bwa pou pi piti, chak ane pou peyi’w nan kominote pa’w la.
Sete yon mesaj Terre des jeunes ak PNUD, UNEP, VNU, Section Dwa moun MINUSTAH.