FET PYEBWA an fanmi

FET PYEBWA an fanmi
FET PYEBWA an fanmi
FET PYEBWA an fanmi
FET PYEBWA an fanmi
FET PYEBWA an fanmi

Merci à Dieff Vital pour la traduction de ce texte

Anpil jèn ki manm e ki premye kòmanse ak mouvman TERRE DES JEUNES Gonayiv, vin kounyea responsab fanmi ak administrasyonb piblik ak prive osinon yo rete otonòm. Men malgre sa, yo atache anpil ak tradisyon FET PYEBWA ki se deja yon aktivite ke yo konsidere anpil pou bon jan transmisyon e ki reveye moun kap viv nan kominote Gonayiv.
Annou suiv Virginia ak pitit gason li Wiggins ki gen 17 an. L’ap anseyel teknik senp pou preparasyon FET PYEBWA an fanmi.
Wiggins dwe:
1-Konsève grenn ke li fin manje depi kelke mwa( la se mango FRANCIS)
2-Chèche bon tè e sis a posib konpòs ki fèt lakay.
3-Si li nesesè trete tè a nan yon tanmi pou ran li pi fen.
4-Fè seleksyon grenn ki pi bon yo.
5-Ranpli kèk sachè
6-Plante bon grenn yo.
7-Wouze yo regilyèman jiskaske yo plante
.
SA POU NOU KONNEN:

Li( Virginia) prepare e achte li menm tout bagay pou li fè pepinyè sa ki genyen kounye a plis pase senkant mango FRANCIS, ekip TERRE DES JEUNES la te la e li te pote sipò li ak bel ide vin ak bagay nouvo nan FET PYEBWA AN FANMI.
E si 1 milyon fanmi sou 8 milyon an Ayiti te fè yon ti pepinyè 50 ti pyebwa ak grenn fwi ke yo fin manje chak jou nan fanmi kòm Virginia, chak ane nou ta plante 50 milyon pyebwa sou kote Il Kiskeya nou an.